Mäklarinformation

Mäklarinformation
Mäklare som har uppdrag åt föreningsmedlemmar att sälja objekt i Brf Ulla 4 kan hitta alla nödvändig information på denna sida.

Brf Ulla 4 bildades i december 2008 då föreningen köpte fastigheten av Nordea Livsförsäkringar i Sverige AB.

Föreningen är ett privatbostadsföretag (sk. äkta bostadsrättsförening).

Handelsbanken, Fridhem, är Brf Ulla 4s långivare och kapitalförvaltare.

SBC svarar för föreningens ekonomiska förvaltning samt har hand om teknik och fastighetsskötsel,

I fastigheten finns ett lokalt bredbandsnät indraget. I varje lägenhet finns ett separat bredbandsuttag. ComHem Sverige AB sköter drift och support av nätet och svarar för distribution av Kabel-TV i fastigheten.

Föreningen har genomfört energideklaration under 2008..

Redovisningsår = kalenderår. Ordinarie stämma hålls i maj/juni.

Vår fastigheten stod klar år 1964 och är bebyggd med (1) ett gathus sammanlagt med (1) ett trapphus med (25) tjugofem lägenheter på (5) fem våningar. I huset finns (2) två lokal samt (25) tjugofem parkeringsplatser för bilar samt (4) fyra för motorcyklar. En bostadsyta på 1878 m² och en tomtareal på 1209 m².

Föreningen upplåter (22) tjugotvå lägenheter med bostadsrätt samt (3) tre lägenheter och (2) två lokaler med hyresrätt.

Taxeringsår 2019.
Taxeringsvärdet: 39 038 000 SEK
Därav byggnadsvärde: 20  315 000 SEK
Därav markvärde: 18 723 000 SEK

Uppvärmning i fastigheten är fjärrvärme.

Pantsättning och överlåtelseavtal
Kontakta oss, gärna per e-post , för att höra om lägenheten är pantsatt.

Juridisk person beviljas inte inträde i föreningen.

En köpare av en bostadsrätt ska själv bebo bostadsrätten om inget annat har avtalats.

När kontrakt har skrivits ska en kopia skickas till oss på adressen: Brf Ulla Tärningholmsgatan 7, 214 44 Malmö. När vi mottagit inträdesansökan och överlåtelseavtal kommer vi att gå igenom den sökandes ansökan och kontakta köparen för ett möte med styrelsen. Möte avtalas inom en månad från mottagen ansökan. Godkännande av medlemskap kommer inte att behandlas tidigare än så.

Här kan du ladda ner:

Stadgar
Trivsel & ordningsregler
Trivselregler Gård 
Årsrapport 2011
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2014
Årsredovisning-2015
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2022