Kontaktuppgifter

Som regel är det alltid föreningens styrelse som du ska kontakta i första hand om du inte direkt vet vem som ansvarar för vad. Föreningens ansikte utåt ärstyrelsens ordförande.

För allmäna frågor kan Ni maila till:
Ordförande: Christer Andrén

You want to make sure the contents are original legitimate essay writing service reddit 2021 to guarantee a fantastic content.

Christer Andrén | Lgh 1402  | Telefon 0708 24 07 18 | e-post: Christer

Mikael Ågren | Lgh 1305 | Telefon 0705 22 12 06 | e-post: Mikael

Johan Björk | Lgh 1002| Telefon 0738 12 10 70| e-post Johan

Copyright © 2013 Brf Ulla 4
Brf. Ulla 4, Tärningholmsgatan 7, 217 51 Malmö